Transparència i compromís

Organigrama

Transparència i compromís

Memòries corporatives

A continuació, pots consultar les diferents Memòries corporatives, que recullen l’activitat duta a terme per l’ABS La Roca del Vallès:

Transparència i compromís

Portal de transparència

L’ABS La Roca del Vallès és gestionada pel Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC), mitjançant la societat Projectes Sanitaris i Socials, SAU (PROSS).

En compliment del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació objecte de publicitat activa segons la referida llei es troba al Portal de Transparència del Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Així mateix, al mateix Portal de Transparència del CSC, tens a la teva disposició una bústia, a través de la qual pots sol·licitar qualsevol informació pública que no trobis al Portal.

Transparència i compromís

Canal de denúncies

Si vols informar sobre algun cas d’incompliment de la legislació vigent o d’alguna altra irregularitat per part de membres de la nostra organització, l’ABS posa a la teva disposició el Canal de denúncies.