Professionals

Recerca

Des de la Unitat de Recerca Clínica, promovem accions relacionades tant amb la investigació clínica, com amb aspectes organitzatius, socials i ambientals que tinguin influència en l’àmbit de la salut. Es tracta d’un espai que permet dur a terme treballs d’investigació de forma continuada.

La Unitat de Recerca de l’ABS de La Roca del Vallès treballa per establir formes d’anàlisi i aplicació de millores als seus centres. El treball que desenvolupa obeeix a la voluntat d’oferir una atenció de qualitat a la ciutadania, fer seguiment i control dels pacients i difondre informació a la comunitat fent una tasca de prevenció i fomentant la bona utilització dels recursos. En definitiva, es tracta de fer que aquesta feina reverteixi realment en la salut de la població del municipi.

Des de fa 14 anys, col·laborem amb la indústria farmacèutica per trobar les dosis de medicaments més eficients per als grups de població amb malalties prevalents. Des de l’inici d’aquesta activitat, s’han realitzat diferents assajos clínics, en els quals han participat més de 200 persones . Els grups de persones amb malalties prevalents més nombrosos han estat els d’hipertensió arterial, diabetis i obesitat.

Les persones que participen en qualsevol dels estudis clínics han de reunir uns criteris prèviament definits i consensuats pel Comitè Ètic Internacional i que validen els Comitès Ètics de cada un dels països participants, en el nostre cas el de l’Estat espanyol. Aquests criteris són, per exemple, l’edat, els medicaments que s’estan prenent, l’estat de salut actual, l’acompliment amb les visites que es demanin i, el més important, voler-hi participar de forma voluntària. És a partir de l’autorització de l’usuari o usuària, amb la corresponent signatura del consentiment informat per part del metge, la persona que hi participa i la infermera, quan s’inicia el procés.

Aquesta activitat es du a terme al CAP Vicenç Papaceit, tot i que hi participen usuaris de tot el municipi ( La Torreta, Santa. Agnès i La Roca Centre). Consisteix en un control exhaustiu, realitzant anàlisis de sang i d’orina, electrocardiogrames, registres de la tensió arterial de 8/24 hores i totes aquelles activitats que garanteixin un bon control i el seguiment de la persona, amb l’objectiu de garantir una bona pràctica clínica.

Els resultats, fins ara, han estat molt satisfactoris. S’ha iniciat una metodologia positiva, que suposa una opció d’aprenentatge i de bon control sobre els grups de població sobre els quals es fa l’estudi. Si pertanyeu a algun d’aquests grups de malalties prevalents i esteu interessats a participar-hi, només cal que ho comuniqueu al centre, a través del metge o infermera de referència.

Estàs interessat a formar-te al ABS La Roca del Vallès?