Serveis

Atenció Primària i Comunitària

Metge i infermera són els professionals sanitaris amb formació específica per tenir cura de la salut individual i de la comunitat, i, sempre que és necessari, es coordinen amb altres especialistes i nivells assistencials. També s’ocupen de dur a terme les activitats de prevenció i promoció de la salut.

El pediatre, conjuntament amb els metges i infermeres de l’EAP, té cura de la salut, individual i comunitària, de tots els infants menors de 15 anys. També s’ocupa de les activitats de prevenció i promoció de la salut d’aquest col·lectiu.

La funció del fisioterapeuta a l’atenció primària i comunitària (APiC) és prevenir la discapacitat en persones amb alteracions del funcionament i en situació de prefragilitat o risc de fragilitat, així com promoure i millorar el funcionament i l’autonomia en persones que pateixen problemes de salut crònics de baixa complexitat i elevada prevalença. A més, s’ocupa d’optimitzar el treball en xarxa amb altres agents comunitaris i serveis que participen en el procés assistencial d’atenció al funcionament i la discapacitat.

Les tasques del nutricionista a l’atenció primària i comunitària s’adrecen a prevenir i tractar problemes associats a una mala alimentació, promovent hàbits alimentaris saludables i sostenibles, així com una alimentació adaptada a les condicions particulars, de risc i de malaltia o de recursos socioeconòmics, amb especial atenció als col·lectius que més ho necessiten.

Els referents de benestar emocional a l’atenció primària i comunitària treballen de manera coordinada amb els professionals d’infermeria, medicina, fisioterapeuta i nutrició per incrementar, millorar i promoure la prevenció del benestar emocional a la comunitat, així com reduir la medicalització per qüestions relacionades amb la salut mental.

A més del metge i la infermera de referència, els usuaris del CAP compten amb el seu administratiu de referència, que facilita els tràmits administratius i augmenta, així, la capacitat de resolució de l’Equip d’Atenció Primària (EAP).

Les proves diagnòstiques es realitzen a petició del metge de família i de la infermera de referència . Els centres de l’ABS poden fer electrocardiogrames, espirometries i altres proves analítiques que, si no són urgents, es duen a terme de manera programada.

Serveis

Odontologia

A l’ABS La Roca del Vallès t’oferim totes les prestacions d’odontologia finançades pel Servei Català de la Salut (CatSalut), així com altres tractaments gratuïts, amb l’objectiu que tinguis cura de la teva boca.

La salut bucodental és clau per evitar problemes de salut i prevenir malalties. Per això, insistim en la importància que els nostres usuaris i usuàries es facin una revisió, almenys un cop l’any, i fem accions formatives amb escoles i residències.

Els serveis que oferim, dins la cartera sanitària pública o de manera gratuïta, són els següents:

A més d’aquests tractaments, oferim una sèrie de Serveis Complementaris en Odontologia, de caràcter privat, que pots consultar aquí.

Serveis

Podologia

L’ABS La Roca del Vallès està adherida al conveni del Servei Català de la Salut (CatSalut) per a la implantació de l’atenció podològica a les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques, com a prestació complementària.

Així, aquells pacients diabètics que presentin la derivació adequada de la seva infermera de família, podran ser tractats a l’ABS, que ofereix els serveis de prevenció i seguiment del peu diabètic de forma totalment gratuïta. Cal tenir en compte que el conveni amb el CatSalut no inclou altres tractaments que pugui necessitar el pacient .

A més d’aquests serveis, oferim una sèrie de Serveis Complementaris en Podologia, de caràcter privat, que pots consultar aquí.

Serveis

Atenció a la dona

L’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) s’ofereix de manera coordinada amb l’Institut Català de la Salut (ICS).

La llevadora, amb el suport de metges i infermeres de l’EAP, té cura de les dones embarassades i tracta els problemes de salut relacionats amb l’aparell sexual i reproductor.

Serveis

Salut mental

El programa de Suport a la Salut Mental per als Centres d’Atenció Primària es basa en la col·laboració entre l’assistència primària i l’assistència especialitzada. L’objectiu d’aquest programa és tractar els pacients en un entorn més proper i oferir als professionals socials i sanitaris una font de consulta i de treball en equip per a l’atenció a les persones amb problemes de salut mental.

El programa es desenvolupa en dos àmbits:

Un psicòleg del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil ( CSMIJ) de Granollers treballa conjuntament amb Pediatria, Serveis Socials i amb l’equip mèdic i d’infermeria en els casos que ho requereixin.

Un psiquiatre del Centre de Salut Mental Benito Menni de Granollers treballa conjuntament amb els professionals sanitaris i socials de l’ABS, ja sigui en consultoria amb l’equip assistencial o en consulta, en els casos que sigui necessari.

Serveis

Serveis socials

Mitjançant un conveni entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el CSC, i amb el vistiplau del CatSalut, la Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària (UBASP) del municipi de La Roca té la seva seu a les dependències de l’ABS des de juny del 2004. Això permet que els professionals de la salut i de l’atenció social treballin de manera coordinada.

Els serveis socials constitueixen el punt d’accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials. És el primer nivell i el més proper al ciutadà dins l’àmbit social i familiar. Aquest servei es presta en equips multidisciplinaris