Esteu aquí: Inici Investigació i docència CRP Plataforma de Recerca Clínica

CRP Plataforma de Recerca Clínica

CRP Plataforma de Recerca Clínica
CRP Plataforma de Recerca Cínica és una eina de Suport als Proveïdors del sistema de salut, compromesa amb el foment de la recerca clínica i alineada amb els objectius estratègics del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya. L'objectiu de la CRP és contribuir, des del propi camp de la provisió, a garantir la recerca de qualitat en tots els àmbits assistencials.

CRP Plataforma de Recerca Cínica és una eina de Suport als Proveïdors del sistema de salut, compromesa amb el foment de la recerca clínica i alineada amb els objectius estratègics del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya. L'objectiu de la CRP és contribuir, des del propi camp de la provisió, a garantir la recerca de qualitat en tots els àmbits assistencials, 

Com funciona CRP Plataforma de Recerca Cínica

CRP Plataforma de Recerca Cínica és un instrument creat i gestionat pels mateixos proveïdors, que compta amb un model propi de Comitè Ètic d'investigació Clínica (CEIC). Consta d'un grup inicial de Socis Fundadors format pels centres impulsors de la iniciativa i d'una sèrie de Socis d'Investigació, que s'organitzen per projectes. 

Com aporta valor
 • Elevada massa crítica de centres prestadors, que proporciona una gran capacitat i agilitat de reclutament.
 • Capacitat excel·lent per realitzar recerca clínica de qualitat.
 • Metodologia i processos unificats de tots els centres de la plataforma, basats en estàndards internacionals.
 • Acreditació d'excel·lència basada en un sistema propi d'avaluació periòdica, que garanteix agilitat i qualitat de les dades.
 • Redueix la incertesa de l'execució de la inversió prevista per a resultats i temps esperats.
 • Agilitat a les fases d'iniciació.
 • Disponibilitat d'un CEIC amb un model d'organització i funcionament que s'adapta a les necessitats de desenvolupament de la recerca clínica i garanteix agilitat i qualitat en l'execució, utilitzant procediments d'acord amb els estàndars internacionals.
 • Possibilitat d'aportació d'un panel d'experts mèdics i estadístics.
 • Disponibilitat d'un sistema d'informació orientat a donar suport als centres, a informar del progrés dels estudis i/o assajos clínics i a generar resultats agregats que aportin valor al sistema de salut.

Cartera de Serveis per als centres proveïdors

L'objectiu de CRP Plataforma de Recerca Cínica és aconseguir, des del propi camp de la provisió, l'impuls de la recerca de qualitat en tots els àmbit i especialment en el de l'atenció primària. Conscients que per arribar a aquest objectiu, cal proporcionar a la Indústria una plataforma de qualitat i homologada,CRP Plataforma de Recerca Cínica ofereix als centres:

 • Acompanyament i acreditació 
 • Consultoria per la optimització de processos i procediments, sistemes de qualitat, etc.
 • Identificació dels projectes de recerca més adequats
 • Valoració sobre l'aprovació d'assajos i/o estudis

El Comitè ètic

CRP Plataforma de Recerca Clínica disposa d’un Comitè Ètic de Recerca Clínica (CEIC) amb un model d’organització i funcionament que s’adapta a les necessitats de desenvolupament de la recerca clínica i garanteix agilitat i qualitat en l’execució utilitzant procediments alineats amb els estàndards internacionals. 

Disposar d’aquest CEIC presenta avantatges com l’agilitat en el procés de procés de recepció, avaluació i notificació o el seguiment dels assaigs clínics aprovats pel comitè, orientat la resolució ràpida de les incidències i prioritzant la seguretat dels pacients. El CEIC disposa d’un procediment específic de resolució ràpida i d’un pla de contingència per a poder realitzar avaluacions durant el mes d’agost. 

Veure detalls sobre el funcionament del Comitè Etic.

Centres impulsors

Els centres que formen el grup impulsor de CRP Plataforma de Recerca Cínica són l'Equip d'Atenció Primària de l'ABS de La Roca del Vallès, Badalona Serveis Assistencials, El Centre Integral de Salut Cotxeres, CSC-Consultoria i Gestió, el Consorci Sanitari de Terrassa i l'EAP de l'Entitat de Base Associativa ABS Centelles

Els centres impulsors del projecte CRP Plataforma de Recerca Cínica han iniciat el procés d’acreditació dels equips de recerca. El projecte s’inicia amb 10 equips investigadors acreditats, que donen serveis de salut a una població de 250.000 persones

 Eines personals