Notícies > Arxiu Notícies 2013 > El sector concertat i l’ICS es preparen per fer compra conjunta
 
05/ 07/ 2013

El sector concertat i l’ICS es preparen per fer compra conjunta

El Consorci, l’ICS i la UCH estan treballant la compra dels serveis de diàlisi peritoneal, per un valor anual d’uns 7,5 milions d’€.

Un grup de treball constituït per responsables de nefrologia i de compres de diversoso centres i els corresponents equips legals està preparant els termes de l’adjudicació, que segurament es farà el 2014.

L’operació és novedosa tant des del punt de vista administratiu com de l'assistencial. D’una banda, es tracta de la primera vegada en què tots els proveïdors del sistema públic es plantegen fer compra conjunta, en un intent d’aconseguir la millor oferta possible. D’altra banda, amb el traspàs als proveïdors d’una compra que abans feia el CatSalut, es trasllada als centres el control d’aquest recurs.

Els centres podran tenir una visió assistencial més integrada dels tractaments de diàlisi i existeix la possibilitat que, d’aquesta manera, es pugui incrementar el nombre de processos en què s’opta per la diàlisi peritoneal, més còmoda per al pacient i més econòmica que l'hemodiàlisi. A Catalunya, el nombre de pacients que es tracten a casa amb diàlisi peritoneal és només del 7%, quan la mitjana habitual és del 20% del total.

 

 

 

Eines personals